STANDART H VİDALAR

Standart H Vida Teknolojisi Ayrıntılı Bilgi

Ürün Detayları

Enjeksiyon Vida Teknolojisi
- Hammaddeyi eriyik hale getirene kadar taşıma, eritme ve homojenize etme
- Enjeksiyon ve tutma basınçlarının uygulanması işlemlerini en ekonomik şekilde sağlamadir

Vidalar genelde üç farklı bölgeden meydana gelirler;

  • Besleme Bölgesi
  • Sıkıştırma Bölgesi
  • Ölçme Bölgesi

- Besleme Bölgesi: Besleme bölgesinde granül, kırık veya toz haldeki katı malzeme taşınır ve sıkıştırma bölgesine itilir. Bu bölgede vida akış derinliği, malzeme düşük yoğunlukta olsa bile yeterli miktarda akış sağlanabilmesi için oldukça genis tutulmustur.

- Sıkıştırma Bölgesi: Sıkıştırma bölgesinde, besleme bölgesinden alınan malzeme sıkıştırılır. Plastik hammadde ısıtıcılar sayesinde eritilir, vidanın dönme hareketiyle homojen hale getirilir.
Bazı polimerler için vidanın üç bölgeden oluşma şartı olmayıp bölgelerin ikisi veya üçü birleştirilebilir. Burada önemli olan vida tasarımının en çok işlenecek malzemenin
cinsine bağlı olduğunu bilmektir.

>- Ölçme Bölgesi: Homojen hale gelmiş olan malzemenin sıcaklığı enjeksiyon yapılacak sıcaklığa yükseltilir (işleme sıcaklığı) ve malzeme kalıplanmaya hazır hale gelir.
Bu bahsedilen üç bölgeli üniversal vida, plastik enjeksiyon işleminde en çok kullanılan tiptir. Bu vida tipi, hem teknik hem de ekonomik açıdan hemen hemen tüm termoplastiklerin işlenebilmesi için uygundur.
Bu vidalar genellikle uzunluklarının ( L ) çaplarına ( D ) oranıyla tanımlanır. Günümüzde bu L / D oranı normal olarak 18 – 24 arasındadır.

Buna göre vida tipleri:
  • Genel termoplastik vidaları ( % 70’ in üzerinde)
  • Elastomer vidaları
  • Ön plastikasyon vidaları
  • Özel tip vidalar

Bu vida tipleri arasındaki farklar, besleme ve ölçme bölgelerindeki akış derinliğinden, sıkıştırmaoranından, vida strokundan, vidanın kendi uzunluğundan ve bölge uzunluklarından ileri gelmektedir.

Sıkıştırma oranı: vidanın besleme bölgesi hacminin, ölçme bölgesi hacmine olan oranına denir. Sıklıkla 1/2 - 1/4 oranları kullanılır.